Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi szabályzat és nyilatkozat

Az Ön által megadott adatokat, amelyekkel a http://www.simpleconsulting.hu honlapon jelentkezett és regisztrált az ott megjelent Programok, képzések valamelyikére, csak és kizárólag az oldalt üzemeltető NDL.Dodeca Kft székhelye: Budaörs, Ébner György köz 4., adószáma: 12540981-1-2-13, cégjegyzékszáma: 13-09-174737, képviseletre jogosult. Bándli Gyula, kapcsolattartó: Németh Hajnalka kezeli. A Szolgáltató jelen szabályzatban tájékoztatja a felhasználóit az általa kezelt személyes adatok kezelési elveiről és gyakorlatáról, valamint az érintettek jogairól és a jogai gyakorlásának módjáról. A Felhasználó a Honlap használatával elfogadja és hozzájárul az alábbiakban meghatározott adatkezelésekhez.

1. Adatkezelő megnevezése

Név: NDL.Dodeca Kft.

Székhely: 2040, Budaörs, Ébner György köz 4.

Kapcsolattartó neve: Németh Hajnalka

Kapcsolattartó e-mail címe: info@simpleconsulting.hu

Kapcsolattartó telefonszáma: +36 70 392 7113 

NAIH:

2. Az Adatvédelmi Nyilatkozat célja:

Az adatvédelmi nyilatkozat célja, hogy az info@simpleconsulting.hu internetes oldalon a Felhasználók által megadott adatokra vonatkozóan rögzítse az alkalmazott adatkezelési és adatvédelmi elveket, és gyakorlatot.

3. Az adatgyűjtés és adatkezelés irányelve

A www.simpleconsulting.hu weboldalon a regisztráció és az adatszolgáltatás kizárólag önkéntes alapon történik. Azokat az adatokat kezeljük, rögzítjük és továbbítjuk, amelyek a szolgáltatás teljesítésével összefüggésben vannak, annak feltételeit kielégítik.

4. A kezelt adatok köre

A honlap használata során a rendszer technikailag rögzíti a Felhasználó bejelentkezéskor használt IP címet, a használt operációs rendszer és böngészőprogram adatait, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak. Az adatkezelő rendszere ezen adatokat folyamatosan rögzíti, de nem kapcsolja össze a regisztráció, vagy a felhasználás során közölt egyéb adatokkal. Az így nyert adatokhoz csak a Szolgáltató fér hozzá. Ezeket az adatokat a Szolgáltató kizárólag a honlap technikai üzemeltetése érdekében használja fel.

Lehetőséget kínálunk minden, az info@simpleconsulting.hu weboldalon adatait megadó felhasználónk részére az első e-mailes kapcsolatfelvétel során arra, hogy a rendszeres hírlevelünkre feliratkozzon. Ehhez minden esetben szükséges a feliratkozó tevőleges hozzájárulása. A feliratkozással a felhasználó egyben Adatkezelési nyilatkozatot tesz. A felhasználónak bármikor lehetősége van leiratkozni a hírlevélről, a hírlevél alján elhelyezett linken.

A kapcsolatfelvétel űrlapját kitöltők nevét, telefonszámát, e-mail címét, azzal a céllal kezeljük, hogy feltett kérdéseiket megválaszoljuk.

Az egyes programokban elhelyezett jelentkezési űrlap kitöltése során kezeljük a kitöltők nevét, címét, számlázási címét,(cégnév, székhely címe, adószám), telefonszámát, e-mail címét, azzal a céllal, hogy regisztráljuk őket a képzésinkre, és továbbítsuk adataikat a számlázáshoz a könyvelésre.

A számlázáshoz kezeljük, és Közreműködő Adatfeldolgozóhoz továbbítjuk az info@simpleconsulting.hu weboldalon keresztül beregisztrált képzési résztvevőink számlázási adatait.8 cégnév, székhely, adószám)

5. A kezelt adatok továbbítása

Közreműködő Adatfeldolgozó:

Könyvelő: Invest2 KKT, 2890, Tata, Új út 18. 2/2, cégjegyzékszám:11-03-001616, adószám: 21536546-2-11, képviseli: Czirmay Lászlóné

Tárhelyszolgáltató:

Stocek-IT Bt. Német u. 2. 1084 Budapest Magyarország Adószám: 21789380-2-42 Közösségi adószám: HU21789380242, képviseli: Hilt Kolos

6. Az adatkezelés időtartama

A regisztráció során felhasznált adatokat, a hozzájárulás visszavonásáig, illetve a szolgáltatás időtartamának a végéig tároljuk.

A számlázási adatokat – a vonatkozó jogszabály értelmében 5 évig tároljuk.

7. Az adatkezelés jogalapja:

A felhasználó adatainak kezelése az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény (Infotv.) 5. § (1) bekezdés alapján történik.

 Az adatkezelő a megadott személyes és céges adatokat a jelen Szabályzatban rögzített pontoktól eltérő célokra nem használja fel.

8. Az adatkezelésben érintettek jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Az Adatkezelő minden esetben tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, az erre vonatkozó kérelem benyújtásától számított 30 napon belül elektronikus, vagy postai úton. A Felhasználó adatközlése minden esetben önkéntes alapon történik, amelynek törlését és helyesbítését kérheti. A szükséges módosításokat, az erre irányuló kérelem benyújtásától számított max. 30 napon belül elvégzi. Adatainak  módosítását és törlését a 2040, Budaörs, Ébner György köz 4 címen, vagy az info@simpleconsulting.hu e-mail címen kérheti.

Probléma és kérdés esetén kérjük, hogy vegye fel velünk a kapcsolatot!

Postai úton: NDL.Dodeca Kft. 2040 Budaörs, Ébner György köz 4.

Elektronikus úton: info@simpleconsulting.hu

Telefonon: Németh Hajnalka +36 70 392 7113

Amennyiben nem sikerül a kérdéseket és a felmerülő problémákat megnyugtatóan kezelnünk, úgy további segítségért, vagy jogorvoslatért a következő helyekre fordulhat:

Adatkezelési Nyilvántartási Biztosi Irodához (ABI)

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH), 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C

Fővárosi Törvényszék, 1055 Budapest, Markó u 27, vagy az Érintett választása szerint a lakóhelye/székhelye szerinti illetékes bíróság

9. Cookiek, adtfigyelés

Az adatkezelő információt gyűjthet saját webhelyének az Ön által történő használatával kapcsolatban. Ennek megvalósítására cookie-k alkalmazását használja. A cookie egy olyan
információ, amelyet az Ön böngészőprogramja tárol, a számítógépének a merevlemezén. Amikor Ön visszatér egy webhelyre, a kiszolgáló számítógépek automatikusan
felismerik a cookie-t, ezzel információt adnak az adott webhely tulajdonosának az Ön legutóbbi látogatásáról. Dönthet úgy, hogy nem fogadja el a cookie-kat, a webhelyek szolgáltatásait akkor is használni tudja.

10. Egyéb rendelkezések

Adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik az általa kezelt adatok biztonságáról és megteszi azokat a technikai intézkedéseket, amelyek
biztosítják, hogy a rögzített, kezelt és tárolt adatok védettek legyenek. Minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok illetéktelen kezekbe kerülését, megváltoztatását, jogosulatlan felhasználását és megsemmisülését.

Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen nyilatkozatot a Felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően a felhasználó a szolgáltatás használatával, ráutaló magatartással elfogadja és tudomásul veszi a módosított nyilatkozatban foglaltakat.

Adatkezelési nyilatkozat

Ön a személyes/céges adatainak megadásával hozzájárul ahhoz, hogy adatai az NDL.Dodeca Kft  adatbázisába bekerüljenek, és azokat  az Adatkezelő mindenkori marketingtevékenységének céljából felhasználhassa,melynek keretein belül önt aktuális hírekről, akciókról, új szolgáltatásairól, programjairól tájékoztatja.

Jelen nyilatkozat a hozzájárulás visszavonásáig érvényes.

Az Adatvédelmi szabályzat 2018. május 1. napjától hatályos.

Budaörs, 2018. május 1.

Németh Hajnalka

NDL.Dodeca Kft.